Mbrojtja e tezës së doktoratës - Dr Aida Namani-Rexhepi

Me datën 20 Nëntor 2015, në Fakultetin e Stomatologjisë të Universitetit të  Tiranës, Mr Sci Aida Namani-Rexhepi mbrojti me sukses punimin e doktoratës me titull: 
"Identifikimi dhe amoxicilin rezistenca e streptokokeve të pllakës dentare te fëmijët me Vese të Lindura të Zemrës"