Edukimi themelor
Edukimi specialistik

Edukimi themelor

Edukimi themelor universitar nga stomatologjia

Si pjesë e sistemit akademik të universitetit të prishtinës-fakultetit të mjekësisë, në qksuk kryhet edukimi themelor akademik nga dega e stomatologjisë, me kohëzgjatje 6 vjeçare të studimeve universitare.

Gjenerata e parë e studentëve ka filluar gjatë vitit akademik 1975/76, dhe që nga atëherë e deri më vitin 2007 në degën e stomatologjisë kanë diplomuar 975 student.

Numri i të diplomuarve në degën e Stomatologjisë
1980-19911992-19971998-200720082009
3541224124551
975
    Dega e Stomatologjisë përbëhet nga tri Katedra, gjegjësisht 10 lëndë Stomatologjike:
  • Katedra e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion dhe Antomia e Dhëmbëve Human me Morfologji
  • Katedra e Protetikës Stomatologjike
  • Katedra e Lëndëve: Kirurgjia Orale, Kirurgjia Makilllofaciale, Sëmundjet e Gojës Parodontologjia, Mjekësia Orale, Pedodoncia, Stomatologjia Preventive, Ortopedia e Nofullave.
Fatmir Dragidella
PROF. ASS.
 
Shef I Degës Së Stomatologjisë
BLERIM KAMBERI
PROF. DR.
 
Shef I Katedrës Së Sëmundjeve Të Dhëmbit Me Endodoncion Dhe Antomia E Dhëmbëve Human Me Morfologji
KUJTIM SHALA
PROF. ASSOC. DR.
 
Shef I Katedrës Së Protetikës Stomatologjike
AGIM BEGZATI
PROF. ASOC. DR.
 
Shef I Katedrës Së Lëndëve: Pedodoncia, Stomatologjia Preventive dhe Ortodoncia
Metush Disha
Prof. Asoc.
 
Shef i Katedrës së Parodontologjisë dhe Mjekësisë Orale
Veton Hoxha
Prof. dr.
 
Profesor në lëndën e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
Ferit Koçani
Prof. Asoc. Dr.
 
Profesor në lëndët Sëmundje e Dhëmbit me Endodoncion dhe Antomia e Dhëmbëve Humanë me Morfologji
GLORIA STAKA
PROF. ASOC.
 
Profesor në lëndën Protetika Stomatologjike
Sami Salihu
Prof. Asoc. Dr.
 
Profesor në lëndën e Kirurgjisë Orale dhe Kirurgjisë Maksillofaciale

Edukimi specialistik

Si institucioni i vetëm terciar i shëndetit publik stomatologjik në Kosovë, QKSUK ofron edhe edukimin pasuniversitar specialistik për 7 degët gjegjëse stomatologjike.

Edukimi pasuniversitar specialistik nga degët e Stomatologjisë është i organizuar në bazë të Udhëzimit Administrativ 15/2006 mbi Edukimin Specialistik pas diplomik të Ministrisë së Shëndetësisë.

Edukimi Specialistik organizohet në shtatë degët e saj:

 

Që nga viti 1987, kur edhe ka filluar Edukimi Specialistik në Qendrën tonë dhe deri më tani kanë Specializuar mbi 296 specialist nga lëmi të ndryshme të Stomatologjisë.

Lënda1987-19911992-19981999-2009gjithsej
Protetika stomatologjike1544867
Peodoncia dhe stomatologjia preventive133649
Ortopedia e nofullave33841
Sëmundjet e dhëmbit me endodoncion12443
Kirurugjia maksofaciale12324
Kirurgjia Orale4040
Parodontologjia me mjekësi orale2222
Stomatologjia e përgjithshme4610
Gjithsej338255296