Udhëheqja

Drejtoria

Kastriot Meqa
Dr. Sci. Dr.
 
Drejtor Ekzekutiv
+381 38 512 474
Gloria Staka
Prof. Dr.
 
U.D. Zv. drejtoreshë
Aida Rexhepi
DR. SCI
 
U.D. Drejtoreshë e Departamentit Shëndetësor
DIN KASTRATI
 
Kryeshef i Departamentit të Administratës Qendrore
Adile Osmanaj
 
Kryeinfermiere

Trupat e QKSUK-së

  • Këshilli Drejtues
  • Këshilli profesional
  • Kolegji profesional
  • Komisioni disiplinor
  • Komisioni për ankesa
  • Komiteti për Kontroll të Cilësisë
  • Komiteti për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional
  • Komisioni Etik-Profesional