Udhëheqja

Drejtoria

Shefqet Mrasori
Prof. Ass. Dr.
 
Drejtor Ekzekutiv
Fatmir Dragidella
PROF. ASS. DR.
 
Kryeshef i Departamentit Shëndetësor
DIN KASTRATI
 
Kryeshef i Departamentit të Administratës Qendrore
Adile Osmanaj
 
Kryeinfermiere

Trupat e QKSUK-së

  • Këshilli Drejtues
  • Këshilli profesional
  • Kolegji profesional
  • Komisioni disiplinor
  • Komisioni për ankesa
  • Komiteti për Kontroll të Cilësisë
  • Komiteti për Zhvillim të Vazhdueshëm Profesional
  • Komisioni Etik-Profesional