DOAJENËT

RIFAT YMERI
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist i Sëmundjeve të Gojës dhe Dhëmbit
IN MEMORIAM
YMER DUKAGJINI
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist i Protetikës Stomatologjike
IN MEMORIAM
BEQIR LUÇI
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist i Ortopedisë së Nofullave
NEHAT KISERI
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist i Sëmundjeve të Dhëmbit dhe Gojës
IN MEMORIAM
SKENDER KARAHODA
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist i Protetikës Stomatologjike
JASHAR DULA
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist i Kirurgjisë Orale dhe Maksillofaciale
IN MEMORIAM
QAMILE JAKA
PROFESOR DOKTOR
 
Specialiste e Ortopedisë së Nofullave
IN MEMORIAM
BEJTULLA ZEQIRI
DOKTOR SC
 
Specialist I Ortopedisë Së Nofullave
IN MEMORIAM
HASAN MEHMETI
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist I Ortopedisë Së Nofullave
ADIL RAKA
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist I Pedodoncisë Dhe Stomatologjisë Preventive
AGIM ISLAMI
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist I Protetikës Stomatologjike
OSMAN SEJFIJA
PROFESOR DOKTOR
 
Profesor Në Lëndën E Kirurgjisë Orale Dhe Kirurgjisë Maksillofaciale
REIS REXHEPI
PROFESOR DOKTOR
 
SPECIALIST I PEDODONCISE DHE STOMATOLOGJISE PREVENTIVE