Kongresi Vjetor Botëror i Stomatologjisë - FDI 2013

Me datat 28 deri 31 Gusht 2013 do të mbahet Kongresi i 101-të Vjetor Botëror i Stomatologjisë (FDI 2013-AWDC), që këtë vit do të mbahet në Stamboll, Turqi.

http://www.fdi2013istanbul.org/ENG/default.aspx