Trajnimi nga Implantologjia Dentare

Njoftim

Njoftohen të interesuarit se me datën 05.09.2009 do të organizohet kursi/trajnimi bazik nga Implantologjia dentare, me sistemin Ankylos C/X.
Ky kurs do të mbahet në lokalet e QKSUK-së, nën udhëheqjen e Prof.Dr. Darko MACAN. Trajnimi organizohet nga DeguDent-Dentsply, Vjenë-Austri dhe EuroDental-Prishtinë.
Për informata më të hollësishme kontaktoni EuroDental në numrin +377 (0)44 159 003.


Course Details
Detajet e trajnimit


Lecturer/Ligjërues:        Univ. Prof. Dr. Darko MACAN


 Theory/Pjesa teorike:   Njohuri themelore të përdorimit të sistemit Ankylos C/X në implantologjinë dentare
  Practice/Pjesa praktike:Aplikimi praktik i implanteve Ankylos ne modele

Venue/Vendi:   Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës


Date-Time/Data-Koha:  
grupi 1  -   05.09.2009 1000-1600 (13 pjesëmarrës)
grupi 2  -   06.09.2009 1000-1600 (13 pjesëmarrës)

Fees/Kotizimi:   100 euro


Host/Nikoqiri:   DeguDent Austria Handels GmbH DENTSPLY Friadent
                     (Implant division) and Eurodental N.T.T Prishtinë


Registration/ Regjistrimi: EuroDental N.T.T, Prishtinë, rr.Eqrem Qabej #17
                      tel: +377 44 159 003
                      deri më datën 28.08.2009


Certification/
Dhënia e Certifikatave:  DeguDent-Dentsply dhe Bordi për Edukim të Vazhdueshëm Profesional