Konkurs për pozitat "Menaxher i prokurimit' dhe "Asistent/e administrativ/e" në QKSUK