« Kthehu

Përkthimet

Islami A. Protetika Stomatologjike-Paraklinika, Prishtinë, 1999.

B. Zeqiri me b.p. I : F. Bassigny, P. Cannal. Doracak i ortopedisë dentofaciale (Manuel d’Orthopedie dento-faciale)Tetovë-Prishtinë-Tiranë, 2001.

Dragidella F, Zeqiri B, me b.p. I : WHO. Aplikimi i Klasifikimit Ndërkombëtar të sëmundjeve në stomatologji. Prishtinë, 2003.

Zeqiri B, Xh Mulo, me b.p.  F. Tenti. Atlas i aparateve ortodontike, fikse dhe të lëvizshme, Prishtinë, Grafoprint, 2004.

Zeqiri B, Sokoli  D, me b.p. I : Brkic H. me b.p. Stomatologjia ligjore. Prishtinë, 2005.

Zeqiri B, Hasangjekaj A, me b.p. I : Opitz Ch. Trajtimi ortodontik i pacientëve me çarje të buzës, nofullës dhe qiellzës. Prishtinë,  2006