« Kthehu

Njësia e triazhimit me emergjencë

Veprimtaria


Shërbimi për Emergjencë dhe Triazhim Stomatologjik ofron shërbime emergjente specialistike të nivelit të lartë shëndetësor. Ofron shërbime stomatologjike polivalente si dhe kujdeset për trajtimin e rasteve emergjente traumatike. Krahas këtyre shërbimeve ky shërbim mirret me sistematizimin dhe triazhimin e pacientëve në varshmëri prej sëmundjes në klinikat e QKSUK-së nëpërmjet datotekës elektronike.

Ferijale Perjuci
Prof. Ass. Dr.
 
U.D. Shefe i Klinikës - Specialiste e Kirurgjisë Orale
Bylbyl Reçica
Dr.
 
Specialist i Kirurgjisë Orale
Erza Mulaj
Dr.
 
Specialiste e Protetikës Stomatologjike
Lendita Perjuci-Vokshi
Dr.
 
Specialiste e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
Ajtene Smajlaj
Dr.
 
Specialiste e Parodontologjisë dhe Mjekësisë Orale
Dardane Basha-Domi
Dr.
 
Specialiste e Pedodoncisë