« Kthehu

Njësia e triazhimit me emergjencë

Veprimtaria


Shërbimi për Emergjencë dhe Triazhim Stomatologjik ofron shërbime emergjente specialistike të nivelit të lartë shëndetësor. Ofron shërbime stomatologjike polivalente si dhe kujdeset për trajtimin e rasteve emergjente traumatike. Krahas këtyre shërbimeve ky shërbim mirret me sistematizimin dhe triazhimin e pacientëve në varshmëri prej sëmundjes në klinikat e QKSUK-së nëpërmjet datotekës elektronike.

Arben Murtezani
DR.
 
Specialist i Kirurgjisë Orale
Blerim Zogaj
DR.
 
Specialist i Kirurgjisë Orale
Dafina Dervishaj-Ahmeti
DR.
 
Specialiste e Pedodoncisë dhe Stomatologjisë Preventive