Mbrojtja e tezës së doktoratës - Dr Linda Dula

Me datën 10 Qershor 2016, në Amfiteatrin e Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë, Dr Linda Dula mbrojti me sukses punimin e doktoratës me titull: 
"Ndikimi i llojit të retencionit të protezave parciale të skeletuara në dhëmbët retinues dhe efikasiteti i përtypjes"