Mbrojtja e tezës së doktoratës - Dr Teuta Kutllovci

Me datën 11 Shtator 2015, në Fakultetin e Stomatologjisë të Universitetit "Sv. Kiril i Metodij" në Shkup, Mr Sci Teuta Kutllovci mbrojti me sukses punimin e doktoratës me titull: 
"Epidemiological, clinical, bacterial and histopathological profile of odontogenic infections at children in primary and permanent teeth"