Dita e Endodontëve të Kosovës - Kosova Endodontists’ Day

Njoftim

 Në vazhdën e aktiviteteve të saja, Shoqata e Endodontëve të Kosovës me datë 12.12.2014 në Prishtinë, në sallën e Amfiteatrit të QKSUK-së, organizon takimin: “Dita e Endodontëve të Kosovës” me pjesëmarrje ndërkombëtare.

 Ligjerues të ftuar janë Prof.Dr. Seçkin Dindar dhe Prof.Dr. Faruk Haznedaroglu.

 Broshura

PROGRAMI

 09:30 – 10:00                         Regjistrimi

 10:00 – 10:15                         Hapja - Fjala Hyrëse; Prof. Asoc. Blerim Kamberi, Reprezentues Shteti në ESE

 10:15 – 10:30                        Raporti i punës së SHEK-së (Dr.sci.Donika Bajrami, Sekretare e SHEK-ut)

 10:30 – 11:00                        Retrospektiva e Katedrës dhe Klinikës së Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion (Prof. Dr. Veton Hoxha,                                                              Kryetar i SHEK-ës)

 11:00 – 11:45                        Roli i Endodoncisë në planifikim të trajtimit (Prof. Dr. Seçkin Dindar, Koordinatori i Marrëdhënieve me Publikun, Universiteti i Stambollit)

 11:45 – 12:15                        Pauzë (Koktej)

 12:15 – 13:00                        Problemet endodontike dhe zgjidhja e tyre (Prof. Dr. Faruk Haznedaroglu, President i Shoqatës së Endodontëve të Turqisë, Universiteti i Stambollit)

 13:00 - …                              Dhënia e certifikatave dhe përmbyllja


Announcement

 In view of current activities, The Kosovo Society of Endodontology (KSE) on the date of December 12th, 2014 is organizing a meeting event titled “Kosova Endodontists’ Day” with international participation.

 Invited lecturers are: Prof. Dr. Seçkin Dindar and Prof. Dr. Faruk Haznedaroglu.

 

PROGRAME

 09:30 – 10:00                          Registration

 10:00 – 10:15                          Opening – Introductory speech; (Prof. Asoc. Blerim Kamberi, Country Representative, ESE)

 10:15 – 10:30                          Progress report of KSE

 10:30 – 11:00                          Retrospective of the Department of Dental Pathology and Endodontics of the University Dentistry Clinical                                                              Center of Kosovo, Prishtina; (Prof. Dr. Veton Hoxha, President of KSE)      

 11:00 – 11:45                         The Role of Endodontics in Treatment Planning; (Prof. Dr. Seçkin Dindar, Public Relations Coordinator, University of Istanbul, TUR)

 11:45 – 12:15                         Break (Cocktail)

 12:15 – 13:00                         Endodontic Problems and their Solutions; (Prof. Dr. Faruk Haznedaroglu, (President of Turkish Endodontic Association, University of Istanbul, TUR)

 13:00 - …                              Handing out the Certificates ad Closure