Mbrojtja e tezës së doktoratës- Mr Sci Dr Teuta Bicaj

Me datën 3.9.2014 në Amfiteatrin e Fakultetit të Mjekësisë, Mr Sci Dr. Teuta Bicaj mori titullin Doktor i Shkencave Mjekësore duke mbrojtur disertacionin me titull:
"Analiza e okluzionit të dhëmbëve natyralë me ndihmën e sistemit elektronik T - skan III"