Mbrojtja e tezës së doktoratës-Dr Nexhmije Ajeti

Me datën 6 Mars 2014, në Fakultetin e stomatologjisë të Universitetit "Kiril i Metodij" në Shkup, Maqedoni, Mr Sci Dr Nexhmije Ajeti mbrojti tezën e doktoratës me titull: Efekti antibakterial i ozonit në gjendje të gaztë dhe Nd:YAG laserit. Studim in vivo.