Mbrojtja e tezës së Doktoratës - Dr Xhevdet Aliu

Me datën 5 Shkurt 2014, në Fakultetin e Mjekësisë Dentare, Tiranë, Mr Sci Dr Xhevdet Aliu mbrojti tezën e Doktoratës me titull:

Efekti antimikrobial fotodinamik i Helbi lazerit ndaj Enterococcus faecalis dhe Candida albicans ex vivo.