Marrja e detyrës së Drejtorit të QKSUK-së, Dr Shefqet Mrasori

Me datën 11 Shkurt 2014 në Qendrën Klinike Stomatologjike Univerisitare të Kosovës u mbajt ceremonia e pranimit të detyrës së Drejtorit të QKSUK-së - Dr Sci Shefqet Mrasorit nga ushtruesi i deritanishëm i detyrës Prof. Assoc. Metush Disha. 

Përveç organeve udhëheqëse të QKSUK-së, në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e Ministrisë së Shëdetësisë.