Mbrojtja e tezës së doktoratës - Dr Shefqet Mrasori

Me 4 Dhjetor 2013 Mr Sci Dr. Shefqet Mrasori mbrojti me sukses tezën e doktoratës me titull:
"Matja e gjatësisë së kanalit të rrënjës së dhëmbit me tre apeks lokator të ndryshëm në kushte in vitro."
në Fakultetin e Mjekësisë Dentare të Universitetit Mjekësor të Tiranës.