Mbrojtja e tezës së doktoratës - Dr Ali Gashi

Me 2 Tetor 2013 Mr Sci Dr Ali Gashi mbrojti me sukses tezën e doktoratës me titull:

"Shërimi i plagës kockore pas intervenimit kirurgjik oral (apikotomisë) me kockë artificiale Bio-oss."

në Fakultetin e Mjekësisë Dentare të Universitetit Mjekësor të Tiranës.