Mbrojtja e tezës së doktoratës - Dr Zana Sllamniku-Dalipi

Me 30 Maj 2013 Mr Sci Dr Zana Sllamniku-Dalipi mbrojti me sukses tezën e doktoratës me titull:

"Ndikimi i terapisë parodontale te pacientët me vlera të rritura të proteinës C reaktive dhe citokineve inflamatore"

në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit "Hasan Prishtina" në Prishtinë.