Kongresi i Shoqatës Evropiane të Endodontëve - ESE 2013

Me datat 12 - 14 Shtator 2013 do të mbahet Kongresi i XVI-të bienal i Shoqatës Evropiane të Endodontëve në Lisbonë, Portugali.

http://www.e-s-e.eu/ese-biennial-congress/lisbon2013/index.html