Mbrojtja e tezës së doktoratës - Dr Violeta Vula

Me datën 21 Shtator 2012 Mr Sci Dr Violeta Vula mbrojti me sukses tezën e doktoratës me titull:

"Vlerësimi i vetive obturuese të materialeve për mbushje të pjesës apikale të kanalit të rrënjës së dhëmbit" në Fakultetin e Mjekësisë, të Univrsitetit të Prishtinës.