Edhe një sukses i stomatologjisë kosovare

Prof i Asoc Agim Islami Dr Sc,  Ass dr Flurie Hoxha Mr Sc, Ass dr Merita Kuqi Mr Sc dhe Ass dr Ganimete Deda Mr Sc.  specialistë të Protetikës Stomatologjike, të punësuar ne Qendrën Klinike Stomatologjike të Kosovës në Prishtinë nga data 30.11.2011 kanë fituar thirrjen Specialist i Protetikës Stomatologjike me licencë Europiane /EPA recognised specialists in Prosthodontics /,të cilën e ndanë Komiteti për Specializime i Shoqatës Europiane të Protetikës Stomatologjike-European Prosthodontic Association ,EPA,/www.epadental.org/