Në Stamboll u mbajt CONSEURO 2011

Nga data 12-16 Tetor 2011 në Stamboll  u mbajt “Across European Borders 5th Conseuro meeting 2011 on Prevention, Restoration and Aesthetics 13-15 October 2011, Istanbul, Turkey.
Profesionistët e QKSUK-së prezentuan tre punime profesionalo shkencore me mjaft sukses. Këto punime njëherit janë publikuar në formë të abstrakteve në revistën e mirënjohur Clinical Oral Investigations.
Punimet e publikuara:

Blerim Kamberi, Veton Hoxha, Ariana Kameri, Lumnije Kqiku. Strontium, Magnesium and Zinc concentration measurements in human permanent teeth in Kosovo and Austria. Clinical Oral Invetigations (2011);15:805-806. 

Enis Ahmedi, Blerim Kamberi, Kujtim Shala, Jehona Ahmedi, Edmond Dragusha, Ferit Koçani. Diastema treatment with nano-particle filled composite resin. Clinical Oral Invetigations (2011);157:783784.                                                                                                                                                                                                                                           Ferit Koçani, Blerim Kamberi, Edmond Dragusha. Root canal morphology of maxillary first molars. Clinical Oral Invetigations