Në Romë të Italisë u mbajt Kongresi i 15 i Endodontëve të Europës

Nga data 14-17 shtator 2011 në Romë u mbajt kongresi  i 15 Europian i Endodontëve, i cili organizohet çdo 2 vjet nga ESE.

Në këtë kongres  profesionistët e QKSUK-së prezentuan punimet e tyre me mjaft sukses, prej të cilave një ishte prezentim oral  dhe 5 poster prezentime:


Dragidella F, Disha M, Kamberi B. Iatrogenic dentistry: case presentation. 15 th Biennial Congres of the European Society of Endodontology (ESE) Rome 2001, September 14-17.

Bajrami D, Hoxha V, Kamberi B, Istrefi L, Dragidella A. Effect of vehicle on diffusion of calcium hydroxide paste through dentinal tubules - in vitro study. 15 th Biennial Congres of the European Society of Endodontology (ESE) Rome 2001, September 14-17.


Stavileci M, Hoxha V, Dragidella A, Kuci A. A nickel-titanium reciprocating instrumentation technique: experimental and clinical evaluation. 15 th Biennial Congres of the European Society of Endodontology (ESE) Rome 2001, September 14-17.


Shllaku F, Kelmendi M, Bajrami D, Stavileci M. Hepatitis and Dentists- Our Experience. 15 th Biennial Congres of the European Society of Endodontology (ESE) Rome 2001, September 14-17.


Disha M, Dragidella F, Meqa K, Sllamniku Z, Disha T, Disha S, Disha D Gutiqi B. Combined endodontic and surgical treatment of extensive maxillary frontal teeth crown destruction: case presentation. 15 th Biennial Congres of the European Society of Endodontology (ESE) Rome 2001, September 14-17.

Ajeti N, Hoxha v, Elezi Xh, Kelmendi T, Vula V. Determination of mercury in hard tissue of the teeth. 15 th Biennial Congres of the European Society of Endodontology (ESE) Rome 2001, September 14-17.