Mbrojtja e Provimit Specialistik janar/shkurt 2011

Me datë 12.01.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Alban Kurti mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Kirurgji Orale para komisionit:
1.Prof.Dr.Osman Sejfija
2.Prof. Ass Sami Salihu
3.Mr.Sc.Dr.Ali Gashi

Me datë 12.01.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Blerim Zogaj mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Kirurgji Orale para komisionit:
1.Prof.Dr.Osman Sejfija
2.Prof.Ass Sami Salihu
3.Dr.Sc.Feriale Periuci

Me datë 13.01.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Manushaqe Selmani mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Protetika Stomatologjike komisionit:
1.Prof.Ass.Dr.Kujtim Shala 
2.Prof .Dr.Agim Islami
3. Prof.Ass..Gloria Staka

Me datë 20.01.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Erëza Mulaj mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Protetika Stomatologjike para komisionit:
1. Prof.Dr.Agim Islami. 
2. Prof. Ass.Dr.Kujtim Shala
3. Prof.Ass.Gloria Staka

Me datë 31.01.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Sebahate Hamiti mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Protetika Stomatologjike para komisionit:
1. Prof.Dr.Agim Islami 
2. Prof. Ass.Dr.Kujtim Shala
3. Prof.Ass.Gloria Staka

Me datë 01.02.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Besa Zhushi mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Pedodonci dhe Stomaatologji Preventive para komisionit:
1. Prof.Dr.Adil Raka 
2. Prof. Ass.Dr.Agim Begzati
3. Prof..Dr.Hasan Mehmeti

Me datë 02.02.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Blerta Hysniu mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Pedodonci dhe Stomaatologji Preventive para komisionit:
1. Prof.Dr.Adil Raka 
2. Prof. Ass.Dr.Agim Begzati
3. Prof.Ass.Dr.Metush Disha

Me datë 03.02.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Besa Beqiri Drmaku mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Pedodonci dhe Stomaatologji Preventive para komisionit:
1. Prof.Dr.Adil Raka 
2. Prof. Ass.Dr.Agim Begzati
3. Prof.Ass.Dr Fatmir Dragidella

Me datë 08.02.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Albana Mustafa Haxhiu mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Ortodonci para komisionit:
1. Prof.Dr.Hasan Mehmeti 
2. Prof. Dr Adil Raka
3. Mr.Ass.Dr Genc Qilerxhiu

Me datë 09.02.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Agon Buqinca mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Kirurgji Orale  para komisionit:
1. Prof.Dr.Osman Sejfija 
2. Prof.Ass. Dr Sami Salihu
3. Mr.Ass.Dr Resmije Ademi
Me datë 09.02.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Kreshnik Syka mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Kirurgji Orale  para komisionit:
1. Prof.Dr.Osman Sejfija 
2. Prof.Ass. Dr Sami Salihu
3. Mr.Sc.Dr Ali Gashi

Me datë 09.02.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Granit Bruqi mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Protetika Stomatologjike  para komisionit:
1. Prof.Ass.Dr. Kujtim Shala
2. Prof.dr Agim Islami
3. Prof.Ass.Gloria Staka

Me datë 10.02.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Advije Statovci mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Protetika Stomatologjike  para komisionit:
1. Prof.dr Agim Islami
2. Prof.Ass.Dr. Kujtim Shala
3. Prof.Ass. Gloria Staka

Me datë 22.02.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Edmond Dragusha mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Sëmundjet e Dhëmbit me Endodoncion para komisionit:
1. Prof.Dr.Veton Hoxha
2. Prof.Ass. Ferit Koçani
3. Prof.Ass.Dr,Blerim Kamberi

Me datë 22.02.2011 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Merita Shkodra  mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Protetika Stomatologjike para komisionit:
1. Prof.Dr.Agim Islami
2. Prof.Ass.Dr Kujtim Shala
3. Prof.Ass.Gloria Staka