Mbrojtja e Provimit Specialistik

Me datë 22.12.2010 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Luljeta Ferizi-Shabani mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Pedodonci dhe Stomatologji Preventive para komisionit:
1.Prof.Dr.Adil Raka
2.Prof.Ass.Agim Begzati
3.Prof.Dr.Osman Sejfija

Me datë 29.12.2010 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Valbona Bllaca mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Pedodonci dhe Stomatologji Preventive para komisionit :
1.Prof.Dr.Adil Raka
2.Prof.Ass.Agim Begzati
3.Prof.Dr.Blerim Kamberi


Me datë 29.12.2010 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Blerim Mehmeti mbrojti me sukses provim specialistik nga lëmia: Ortopedia e Nofullave para komisionit:
1.Prof.Dr.Adil Raka
2.Mr.Sc.Dr.Migjen Demjaha
3.Mr.Sc.Dr.Genc Qilergjiu


Me datë 29.12.2010 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Ariana Kameri-Murseli mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Sëmundjet e dhëmbit me Endodoncion para komisionit:
1.Prof.Dr.Veton Hoxha
2.Prof.Dr.Blerim Kamberi
3.Prof.Dr.Ferit Koçani


Me datë 29.12.2010 në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës, Dr.Lindita Ismaili mbrojti me sukses provimin specialistik nga lëmia: Sëmundjet e dhëmbit me Endodoncion para komisionit:
1.Prof.Dr.Veton Hoxha
2.Prof.Dr.Blerim Kamberi
3.Prof.Dr.Ferit Koçani