Konferenca e XVI-të Kombëtare (Stomatologjike) Dentare Shqiptare

 Në datën 29 dhe 30 Tetor 2010 në Hotel Tirana Internacional, zhvillohet Konferenca e  XVI-të  Kombëtare (Stomatologjike) Dentare Shqiptare.