6-9 tetor 2010 Kongresi i 8- të Botëror i Endodontëve, IFEA, Athinë – Greqi.

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datë 6-9 tetor 2010 mbahet Kongresi i 8- të Botëror i Endodontëve,” IFEA 8th Endodontic World Congress”në Athinë – Greqi.

Informatat më të hollësishme mund t’i gjeni në web faqen www.ifea2010-athens.com 
 Ndërsa në Stamboll të Turqisë më 23-25 shtator mbahet Kongresi i 10 Internacional i Shoqatës së Endodontëve të Turqisë – “10th Intenational Congress of the Turkish Endodontic Society “.

Informatat më të hollësishme mund t’i gjeni në web faqen www.endoistanbul2010.com