Vazhdimi i konkursit për pozitën Teknik/e i/e Dhëmbëve