Vendimi për anulimin e konkursit për zyrtar të TI në QKSUK