Konkurs për punësim në QKSUK - zyrtar/e i/e Teknologjisë Informative, mirëmbajtës/e i/e higjienës