Konkursi për pozitat Menaxher i Njësisë së Prokurimit dhe Asistent/e Administrativ/e