Vendimi për anulimin e konkursit pë Asistent/e Administrativ/e