Vendimi për anulimin e konkursit për menaxher të Prokurimit në QKSUK