Njoftim pë vazhdimin e konkursit pë pozitën "Menaxher i prokurimit" në QKSUK