« Kthehu

Vendore

Ajeti N, Hoxha V, Elezi Xh, Apostolska S, Vula V, Krasniqi B. Demineralizimi i dentinës së kanalit të rrënjës me EDTA dhe acid citrik në pH, koncentrim dhe kohëzgjatje të ndryshme. Iliria International Review, 2, Prishtinë, Kosovë, 2011.

S. Salihu. Intervenimet primare dhe sekondare të carjet e buzës dhe qiellëzës. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

A. Gashi, R. Isufi, F. Perjuci, R. Ademi, Z. Agani, J. Ahmedi. Shërimi i plages kockore pas intervenimit kirugjik oral (apikotomisë) me kockë artificiale. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

A. Bytyqi, D. Sadrijaj, Xh. Aliu. Laseri në Stomatologji. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

S. Disha, M. Disha, F. Dragidella, K. Meqa, Z. Sllamniku-Dalipi, D. Disha, M. M. Disha, B Gutiqi, D. Dragidella. Terapia e abscesit parodontal. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

S. Rusinovci, O. Sejfija, F. Gjinolli, S. Salihu, M. Prekazi-Loxha. Rekonstruimi i 1/3 laterale të buzës së poshtme me Estlander Flap te pacientët me karcinomë të buzës. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

F. Perjuci, O.Sejfija, R. Ademi, A. Gashi, Z. Agani, J. Ahmedi. Korrelacioni në mes perikoronitit dhe pozitës së molarit të tretë mandibular. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

M. Prekazi-Loxha, N. Heta, O. Sejfija , S. Salihu, F. Gjinolli, Z. Agani, A. Kelmendi, S. Berisha, A. Namani, V. Hamiti. Rekonstruimi i defektit pas ekscidimit të Ca të regjionit nazal. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

Z. Agani, O. Sejfija, F. Perjuci, R. Ademi, A. Gashi, J.Ahmedi, M.Loxha, V. Hamiti, A. Namani. Ndikimi I stresit në shtypjen e gjakut gjatë nxjerrjes kirurgjike të dhembëve. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.
 
F. Maqedonci, O. Sejfija, S. Salihu, F. Gjinolli, M. Loxha, N. Heta, S. Berisha, A. Kelmendi. Menagjimi  i thyerjeve të mandibulës në Klinikën e Kirurgjisë Maksillofaciale 2008-2011. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

R. Rudi, O. Sejfija, S. Salihu, F. Gjinolli, M. Loxha, N. Heta, S. Berisha, A. Kelmendi. Menagjimi i lëndimeve të proqesit kondilar të Mandibulës në Klinikën e Kirurgjisë maksillofaciale 2008-2011. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

B. Hajdari, O. Sejfija, Sh. Uka, A. Gecaj-Gashi, M .Deliu. Kujdesi primar i lëndimeve maxillofaciale në Klinikën e Kirurgjisë Maksillofaciale 2008-2011. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

A. Bujupi, M. Prekaz- Loxha, O. Sejfija, B. Hajdari. Incidenca e Tularemisë në Klinikën tonë- Tularemia, shfletim i literaturës. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

B. Recica, F. Perjuci, M. Carrabregu. Ndryshimi i shtypjes arteriale te pacientët hipertensiv gjatë nxjerrjes së dhëmbit. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

J. Ahmedi, O. Sejfija, F. Perjuci, R. Ademi, A. Gashi, Z. Agani, V. Hamiti. Plasma e pasur me trombocite (PPT)-Aplikimi klinik në Kirurgji Orale, hulumtim literature. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

D. Dragidella, F. Dragidella, M. Disha, S.Disha. Gingiviti Hiperplastik. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

A. Bytyqi, B.Gavazi, D. Sadrijaj, Xh. Aliu. Prezentim  rasti HELBO trajtimi-trajtim modern dhe efikas. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

Zana Sejfija, A. Sejfija , O. Sejfija, B. Hoxha. Trajtimi kirurgjik-protetikor i cistës radikulare me defekt të madh-prezentim rasti. Simpoziumi  i II-të i Shoqatës së Kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të Kosovës. 16-18 Qershor 2011, Pejë.

Perjuci F, Ademi R, Gashi A, Agani Z, Ahmedi J. Eruptimi i paramolarit mandibular pas marsupializimit të cistës folikulare. Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Sllamniku-Dalipi Z, Dragidella F, Disha M, Meqa K, Hoxha V. Vlerësimi i gjendjes së parodonciumit te pacientët me dhe pa sëmundje ishemike të zemrës. Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Raka A. Prevalenca e sëmudjeve orale në Kosovë, Imperativë për orientim në programe preventive (Ligjeratë plenare). Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Staka G, Behluli I, Islami A. Shpërndarja e variablave kraniofaciale në popullatën shqiptare të Kosovës. Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Mehmeti H. Biomekanika – Sfidë në Ortodonci (Ligjeratë plenare). Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Bicaj T, Islami A, Shala K, Staka G, Pustina T, Ahmedi E. Kontaktet okluzale në varësi nga forma e harqeve alveolare. Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Meqa K, Dragidella F, Disha M, Sllamniku-Dalipi Z, Latifi-Hoxha S, Hoxha V. Vlerësimi i gjendjes së parodonciumit te lehonat. Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Agani Z, Hamiti-Krasniqi V, Sejfija O, Prekazi-Loxha M, Perjuci F, Ademi R, Gashi A, Ahmedi J. Kerocista odontogjene – prezentim rasti. Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Pustina-Krasniqi T, Staka G, Bicaj T, Ahmedi EF. Zgjedhja e ngjyrës së dhëmbëve për punime protetikore. Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Disha M, Dragidella F, Meqa K, Sllamniku-Dalipi Z, Disha T. Shëndeti oral dhe gjendja e parodonciumit (Ligjeratë plenare). Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Ahmedi J, Sejfija O, Perjuci F, Ademi R, Gashi A, Agani Z, Hamiti- Krasniqi V. Paramolarët multip mbinumëror bilateral në nofullën e poshtme. Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Mehmeti B, Demjaha M, Qilerxhiu G, Saliu F. Aplikimi i retejnerëve pas trajtimit të anomalive ortodontike. Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Stavileci M, Hoxha V, Aliu Xh. Veprimi antifungal i kalcium hidroksidit, klorheksidinës dhe MTA ndaj Candida albicans. Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Ajeti N, Koçani F Elezi Xh. Demineralizimi i dentinës së rrënjës me tretjen EDTA-së. Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Salihu S. Anomalitë më të shpeshta ortognatike dhe trajtimi kirurgjikal i tyre (Ligjeratë plenare). Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Ademi R, Perjuci F, Gashi A, Agani Z, Ahmedi J. Studimi retrospektiv i dhëmbëve frontalë mbinumërorë të paeruptuar. Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë. 

Prekazi-Loxha M, Sejfija O, Salihu S, Gjinolli F, Rusinovci S, Heta N, Berisha S, Bytyqi A, Agani Z. Ameloblastoma e mandibulës – prezentim rasti. Ditët e Stomatologëve të Kosovës, Tetor 2008, Prishtinë.

Shala K. Teknikat bashkëkohore të qeramikës në Protetikën fikse. Tubim profesional i QKMF, Prizren, 2007.

Asllani-Hoxha F. Planifikimi protetikor i urave implant bartëse. Kongresi ndërkombëtar I implantologjisë, Prishtinë, 2006.

Begzati A. Promovimi dhe edukimi shëndetësor oral në Kosovë. Takimi I e edukatorëve dhe promovuesve të shëndetit. Prizren, 7-8 prill, 2006.

Begzati A, Meqa K. Prematurët dhe kariesi i hershëm i fëmijëve, Konferenca e II-të profesionale shkencore e pediatërve. Prishtinë, shtator, 2006.

K. Meqa, Z. Sllamniku-Dalipi, F. Dragidella, M. Disha, S. Hoxha, S. Latifi-Hoxha, M. Latifi-Hoxha. Marrëdhënia në mes të statusit parodontal të nënës dhe lindjes premature. Kongresi II-të i Stomatologëve të Kosovës, 1-4 Qershor, 2005, Prishtinë, Kosovë.

Z. Sllamniku-Dalipi, K. Meqa, M. Disha, F. Dragidella, S. Hoxha, S. Latifi-Hoxha, M. Latifi-Hoxha. Marrëdhënia në mes të statusit parodontal të nënës dhe peshës së porsalindurit. Kongresi II-të i Stomatologëve të Kosovës, 1-4 Qershor, 2005, Prishtinë, Kosovë.

M. Disha, Dragidella, K. Meqa, Z. Sllamniku-Dalipi, F. Perjuci, I. Tolaj. Trajtimi stomatologjik i pacientit me HIV/AIDS-prezentim rasti. Kongresi II-të i Stomatologëve të Kosovës, 1-4 Qershor, 2005, Prishtinë, Kosovë.

Begzati A, Meqa K. Stomatologjia preventive në Kosovë, Simpoziumi ndërkombëtar “Ditët e mjekësisë preventive të Kosovës”. 8-10 qershor, 2005, Prishtinë.

B. Zeqiri. The Orthodontic-Surgery Treatment of the Impacted
Teeth, Second Dental Congress of Kosova. June, 1- 4, 2005, Prishtinë.

Koçani F, Hoxha V, Kamberi B. Efekti i teknikave të ndryshme mekanike-medikamentoze në hapësirën endodontike. Kongresi II-të i Stomatologëve të Kosovës, 1-4 Qershor, 2005, Prishtinë, Kosovë.

Koçani F, Hoxha V, Vula V, Kamberi B. Vlerësimi me skening electron mikroskop pas instrumentimit dhe obturimit të kanalit. Kongresi II-të i Stomatologëve të Kosovës, 1-4 Qershor 2005, Prishtinë, Kosovë.

Bajrami D, Hoxha V, Stavileci M, Kamberi B, Vula V. Efekti i përzierjes së Ca(OH)2 me KJ 5% dhe NaOCL 1% në Ph-në e dentinës kanalikulare. Kongresi II-të i Stomatologëve të Kosovës, 1-4 Qershor, 2005, Prishtinë, Kosovë.

Aliu Xh, Hoxha V, Funduk N, Ajeti N. In vitro effect of etching time and polymerization duration on the shear bond strengths to dentin. Kongresi i dytë i Stomatologëve të Kosovës, 1-4 Qershor, 2005. 

B. Zeqiri. Trajtimi ortodontik i pacientëve me çarje të buzës, nofullës dhe qiellzës në praksën e përditshme. International Symposium “Cleft Palate – Managment and Multidisciplinary Treatment”. October, 26, 2004. Prishtinë.

Q. Jaka, K. Agani, A. Uka. Aspekti psikologjik i fëmijëve në trajtim ortodontik, Kongresi i II-të i Shoqatës së Stomatologëve të Kosovës, 2004, Prishtinë.

G. Staka, A. Rexhepi, A. Islami, E. Ahmedi. Raporti ndërmjet disa variablave antropometrike të fytyrës dhe gjerësisë së dhëmbëve frontalë të sipërm. Kongresi i Dytë i Stomatologëve të Kosovës, 2004, Prishtinë.

G. Staka, A. Rexhepi. Raporti ndërmjet gjerësisë së hundës, gjerësisë së buzëve dhe dhëmbëve frontalë të sipërm. Dardania Sacra 6. f.350-358, Prishtinë, 2004.

Begzati A, Raka A, Sejdini M, Dula D, Ramadani Sh, Meqa K, Vishaj Sh. Prevalenca e kariesit dental te fëmijët e Prishtinës. Praxis Medica, Vol.46, No.1, Prishtinë, 2004.

Raka, O. Sejfija, V. Hoxha, F. Dragidella. Antibiotikët në praktikën stomatologjike. Simpoziumi ndërkombëtar shkencor “Terapia antimikrobike dhe rezistenca-praktika, problemet dhe perspektivat”. Tetor, 2004, Prishtinë.

M. Sejdini, A. Raka, S. Bexheti, B. Zeqiri. Dallimet në zhvillimin e dhëmbëve homologë sipas anëve e nofullave dhe kalcifikimi paralel i dhëmbëve në lidhshmëri mes veti në zhvillim te të dy gjinitë. Praxis Medica 2004; 46(1): 105-110.

F. Perjuci, R. Ademi, A. Gashi, Z. Bajrami. Lokalizimi i rrallë i mukocellës. Kongresi i parë i Stomatologëve të Kosovës. Qershor, 2002, Prishtinë.

F. Dragidella, M. Disha, K. Meqa, Z. Sllamniku. Ndikimi i kafshimit të thellë dhe të hapur në gjendjen e strukturave të parodonciumit, Kongresi i parë i Stomatologëve të Kosovës, Prishtinë, qershor, 2002

H. Mehmeti, M. Demjaha, G. Qilerxhiu. Aplikimi i telerentgen analizës në përcaktimin e diagnozës dhe planit të terapisë te anomalitë ortodontike gnatike. Kongresi i I-rë i Shoqatës së Stomatologëve të Kosovës, Prishtinë, qershor, 2002. 

H. Mehmeti. Planprogramet mësimore në edukimin teorik dhe praktik në stomatologji. Kongresi i I-rë i Shoqatës së Stomatologëve të Kosovës, Qershor, 2002, Prishtinë.

G. Staka, T. Bicaj-Beqa, D. Sokoli, M. Gorani-Kuçi. Korelacioni ndërmjet ndryshoreve morfologjike të fytyrës dhe incizivit qendror të sipërm dhe incizivit qendror të sipërm. Kongresi i Parë i Stomatologëve të Kosovës, 12-15 Qershor, 2002, Prishtinë.

Asllani, M. Gorani, G. Staka. Analiza rutinore e modelit me padhëmbësi parciale me paralelometër. Kongresi i Parë i Stomatologëve të Kosovës, 12-15 Qershor 2002, Prishtinë.

F. Asllani, A. Islami, W. Wekscheider Frialit-2 sistemi i implantimit, indikacionet dhe kontraindikacionet klinike. Kongresi i parë i stomatologëve të Kosovës, 12-15 Qershor 2002, Prishtinë.

Pustina-Krasniqi T, Islami A, Sokoli D. Dublimi i protezave totale. Kongresi i Parë i Stomatologëve të Kosovës, 12-15 Qershor, 2002, Prishtinë.

K. Shala, A. Islami, D. Sokoli, T. Pustina - Krasniqi. Adaptimi i vështirësuar i protezave dentare totale. Kongresi i Parë i Stomatologëve të Kosovës,12-15 Qershor 2002, Prishtinë.

F. Koçani, V. Hoxha. Traumat e dh?mb?ve, klasifikimi dhe trajtimi kirurgjik- endodontik i traumave komplekse. Kongresi I-r? i Stomatologëve t? Kosov?s, Prishtin?, 2002.

V. Hoxha, F. Dragidella, F. Koçani, M. Disha, V. Vula, B. Kamberi, Xh. Aliu, K. Meqa, N. Ajeti, Z. Sllamniku. Tretmani endodontiko-kirurgjikal i traumabve të dhëmbëve. Kongresi i parë i Stomatologëve të Kosovës, Prishtinë, qershor, 2002.

B. Kamberi, V. Hoxha, Xh. Aliu, V. Ukmata: Terapia e parodontiteve kronike me pastën Sumamed+AD3 pika. Praxis Medica, 2002 Vol.43, No. 2 55-57.

B. Kamberi, V. Hoxha. Azitromicina medikament zgjedhor në terapinë e lezioneve kronike periapikale. Simpoziumi ”Pliva”, Zagreb, Prishtinë, 2002.

Sokoli D, Islami A, Shala K. Caktimi i zonës neutrale për vendosjen e dhëmbëve te protezat totale. Kongresi i parë i Stomatologëve të Kosovës, Prishtinë, qershor, 2002.

Begzati A, Raka A, Siegnthaler D. Doracak- Edukimi shëndetësor oral. Botues Medair-Zvicër, Prishtinë, 2001.

M. Disha, F. Dragidella, R. Ymeri. Roli i faktorëve jatrogjen në shkaktimin e sëmundjeve të parodonciumit. Praxis Medica, 2001, 43(2), 65:68.

F. Dragidella, R. Ymeri, M. Disha. Aplikimi i metodave bashkëkohore në studimet epidemiologjike të parodontopatisë. Praxis Medica, 2001, 43(2), 21:23.

Raka A, Sejdini M, Begzati A. Prevalenca e frakturave të kunorës së dhëmbit te fëmijët shkollor dhe trajtimi i tyre. Ditët e preventivës, 2000, Prishtinë.

Begzati A, Siegnthaler D. Doracak-Edukimi i fëmijëve për ruajtjen e shëndetit oral. Botues Medair-Zvicër, Prishtinë, 2000.