« Kthehu

Dispensat

Islami A, Sokoli D. Materialet në Protetikën stomatologjike, Prishtinë, 1998.
Mehmeti H. Hyrje në stomatologji – Prishtinë, 2001. 
Jaka Q. Gjenetikë orofaciale – Prishtinë, 2002.