« Kthehu

Tekstet

  1. Gjajiq D, Gjukanoviq D, Ymeri R. Sëmundjet e Gojës, Prishtinë, 1984.
  2. Gjajiq D, Gjukanoviq D, Ymeri R. Praktikumi i Sëmundjeve të Gojës, Prishtinë, 1984.
  3. Karahoda S, Dukagjini Y, Islami A. Hyrje në Protetikën Stomatologjike, Prishtinë, 1986.
  4. R. Rexhepi. Stomatologjia preventive dhe e fëmijëve. Prishtinë, 1987.
  5. Ymeri R. Parodontologjia dhe Mjekësia Orale. Prishtinë, 2004.
  6. Karahoda S. Proteza totale e dhëmbëve- paraklinika, Prishtinë,
  7. Hoxha V. Sëmundjet e dhëmbit-pjesa e parë. Prishtinë, 1999.
  8. Sejdini M, Çerkezi S. Ortodoncia I, Prishtinë-Tetovë, 2013.
  9. Sejdini M, me bashk. Analiza Morfologjike-Funksionale dhe Diagnostiko-Ortodontike. Prishtinë, 2015.