|  english
Hyrje
Historiku
Udhëheqja
Klinikat
Statusi
Administrata
Edukimi themelor
Edukimi Specialistik
Bashkëpunimi ndërkombëtar
Bibliografia
doajenët
Foto Galeria
Video Galeria

Edukimi themelor

Edukimi Themelor Universitar nga Stomatologjia

Si pjesë e sistemit akademik të Universitetit të Prishtinës-Fakultetit të Mjekësisë, në QKSUK kryhet edukimi themelor akademik nga Dega e Stomatologjisë, me kohëzgjatje 6 vjeçare të studimeve universitare.
Gjenerata e parë e studentëve ka filluar gjatë vitit akademik 1975/76, dhe që nga atëherë e deri më vitin 2007 në Degën e Stomatologjisë kanë diplomuar 975 student.


Shkarko : Curricula e studimeve themelore në Degën e StomatologjisëDega e Stomatologjisë përbëhet nga tri Katedra, gjegjësisht 10 lëndë Stomatologjike:

  • Katedra e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion dhe Antomia e Dhëmbëve Human me Morfologji,
  • Katedra e Protetikës Stomatologjike,
  • Katedra e Lëndëve: Kirurgjia Orale, Kirurgjia Makilllofaciale, Sëmundjet e Gojës, Parodontologjia, Mjekësia Orale, Pedodoncia, Stomatologjia Preventive, Ortopedia e Nofullave.Prof. Asoc. Gloria Staka

Shefe e Degës së Stomatologjisë


Prof. Asoc. Blerim Kamberi

Shef i
Katedrës së Sëmundjeve të
Dhëmbit me Endodoncion dhe
Antomia e Dhëmbëve Human
me MorfologjiProf. Asoc. Dr. Kujtim Shala

Shef i Katedrës së Protetikës Stomatologjike
Prof. Asoc. Agim Begazti

Shef i Katedrës së Lëndëve: Kirurgjia Orale, Kirurgjia Makilllofaciale, Sëmundjet e Gojës, Parodontologjia, Mjekësia Orale, Pedodoncia, Stomatologjia Preventive, Ortopedia e NofullaveProf. dr. Veton Hoxha


Profesor në lëndën e Sëmundjeve të
Dhëmbit me Endodoncion
Prof. Asoc. Ferit Koçani

Profesor në lëndët
Sëmundje e Dhëmbit me Endodoncion dhe
Antomia e Dhëmbëve Humanë me Morfologji

Prof. Asoc. Metush Disha

Profesor në lëndët
Sëmundjet e Gojës,
Parodontologjia,
Mjekësia Orale Prof. Ass. Fatmir Dragidella


Profesor në lëndët
Sëmundjet e Gojës,
Parodontologjia,
Mjekësia Orale


Prof. Asoc. Sami Salihu

Profesor në lëndën e Kirurgjisë Orale dhe Kirurgjisë Maksillofaciale
 
Adresa: Rrethi i Spitalit p.n. Prishtinė, 10000 Tel/ +381 38 512 525 Fax/ +381 38 512 474